Prvo kvalitet

Samo jedan poziv

Help desk 24h

Sve na jednom mjestu

Optimalne cijene
BRZ I SIGURAN TRANSPORT

Uvoz/izvoz robe od strane fizičkog lica-preduzetnika više nije moguć!

Prema zakonu o Zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. preduzetnik može obavljati samo one djelatnosti i poslove koji su određeni rješenjem o upisu u registara, te nije navedeno obavljanje djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa. Kako nije propisano da preduzetnik može obavljati spoljnotrgovinski promet za vlastite potrebe bez registracije, to obavljanje spoljnotrgovinskog prometa mogu vršiti lica koja su registrovana za tu djelatnost i upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. Shodno tome UIO je, 21.1.2015. godine, stavila van snage akt 01-18-485/08 od 12.2.2008. g. naslova: Uvoz i izvoz robe od strane fizičkog lica-preduzetnika, objašnjenje.

Stavljanje akta van snage-Uvoz i izvoz robe od strane fizickog lica-poduzetnik-akt iz 2008