Skladišna logistika

Sa General Logisticom imate kompletnu skladišnu logistiku i rješenje za:
 • najam skladišta
 • skladište ocarinjene robe
 • carinsko skladište –odgođeno plaćanje carinskih dažbina smještajem robe u skladište
 • savremeno skladište opasnih materija (ADR)
 • skladištenje proizvoda animalnog porijekla
 • skladišno manipulativne usluge istovara, utovara i pretovara
 • konfekcioniranje, sortiranje, prepakiranje
 • pripremu za otpremu i otprema robe
 • vođenje skladišnih evidencija i kontrola zaliha
 • IT podrška u upravljanju dokumentacijom i povezivanje sa drugim softverima klijenata
 • WMS sistem sa skenerima, bar kodovima, print etikete

 

Skladište se nalazi u novoizgrađenom objektu u naselju Rajlovac i opremljeno je sa:
 • video nadzor
 • protuprovalni sistemi
 • fizičko obezbjeđenje
 • vatrodojavni sistemi
 • osiguranje robe i objekta

 

KONTAKT:

T: +387 33 56 83 07

F: +387 33 56 83 08

E: skladiste@general-logistic.ba