NOVI PRAVILNIK ZA CEMT DOZVOLE

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH izdalo je novi Pravilnik o CEMT dozvolama kojim se regulišu pravila i uslovi za dobijanje CEMT dozvola, njihova raspodjela, korištenje, povlačenje, kao i povrat. Novo u ovom Pravilniku koji je stupio na snagu, bodovanje prijevoznika se vrši na osnovu kvalitete i nosivosti voznog parka, kao i broja zaposlenih vozača, dok će se dodatni kriteriji za bodovanje primjenjivati od 1. januara 2020. godine. Pravilnikom o CEMT dozvolama pooštrene su kontrole iskorištenosti dozvola , te u slučaju da ne budu iskorištene, iste će biti oduzete.