Incoterms

Pravila Incoterms su nezaobilazan faktor kod sklapanja ugovora o prodaji gdje dogovor stranaka o korištenju određenih Incoterms termina utječe na obaveze prodavaca i kupca, a njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi. Incoterms je skraćenica za međunarodne trgovačke termine (engl. “International commercial terms”), a ova pravila prvi put su bila izrađena još 1936. godine od strane Međunarodne trgovačke komore (ICC) kako bi se pomoglo trgovcima u izbjegavanju mogućih zabluda prilikom utvrđivanja troškova, rizika te odgovornosti kupca i prodavaoca u postupku isporuke robe.

incoterms_table_bs

  1. Incoterms ® 2010 ne obavezuje kupca ili prodavca da osigura robu u transportu, pa se to pitanje rješava u kupoprodajnom ugovoru.
  2. Troškovi plaćeni od strane prodavca kroz teretnicu ili od vrata do vrata uslugu do destinacije kupca.