GL TEAM

Svi uposlenici koji rade u GL-u imaju istu pozadinu - svi su specijalisti u svom području.

Nasuf Drinjaković

Direktor

 

T: + 387 33 56 83 01
F: + 387 33 56 83 08
E: nasuf@general-logistic.ba

Dženana Sušić

Menadžer finansija

 

M: +387 61 23 75 01
T: +387 33 56 83 02
E: dzenana@general-logistic.ba

Elma Hujić

Saradnik u administraciji

 

T: +387 33 56 83 00
F:  +387 33 56 83 08
E: elma@general-logistic.ba

Irnes Bašić

Menadžer logistike

 

T: +387 33 56 83 10
M: +387 62 99 43 24
E: irnes@general-logistic.ba

Admir Hrnjica

Međunarodni transport

 

T: +387 33 56 83 03
M: +387 62 99 43 23
E: admir@general-logistic.ba

Abas Mrković

Međunarodni transport

 

T: +387 33 56 83 04
M: +387 62 05 22 63
E: abas@general-logistic.ba

Edin Alihodžić

Menadžer skladišta

 

T: +387 33 56 83 07
M: +387 62 76 17 68
E: edin@general-logistic.ba

Nedžib Peljto

Skladištar

 

T: +387 33 56 83 07

Jasmin Ćato

Skladištar.

 

T: +387 33 56 83 07

Alija Zlatić

Skladištar

 

T: +387 33 56 83 07

Nedžad Bujak

Expres dostava

 

T: +387 33 56 83 05
M: +387 61 48 68 10
E: nedzad@general-logistic.ba

Mirsad Ašani

Menadžer špedicije

 

M: +387 62 99 43 21
T: 387 33 78 94 00
E: mirsad@general-logistic.ba

Faruk Koštović

Carinski disponent

 

M: +387 61 26 04 02
T: +387 33 78 94 00
E: faruk@general-logistic.ba

Almir Hadžikadunić

Carinski deklarant

 

M: +387 62 99 43 25
T: + 387 33 78 94 00
E: almir@general-logistic.ba

Adnan Kalkan

Carinski deklarant

 

M: +387 61 50 21 84
T: +387 33 78 94 00
E: adnan@general-logistic.ba

Zerina Huseinović

Carinski deklarant

 

T: +387 33 78 94 00
F: +387 33 78 94 01
E: zerina@general-logistic.ba

Bojan Cvikić

Vodja PJ Gradiška

 

M: +387 61 82 46 09
T: + 387 51 49 12 23
E: gradiska@general-logistic.ba

Milan Antić

Carinski deklarant

 

M: +387 51 49 12 23
gradiska@general-logistic.ba